Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2011 weergeven

Nieuwe aanbevelingen van de onderwijsraad. Belangrijk om te weten voor alle ouders,

Om ouders te helpen een standpunt in te nemen over hun kind en diens kwaliteiten, zet ik graag onderstaande aanbevelingen van de onderwijsraad op mijn blog. Zelf twijfel ik momenteel aan veel punten. Ik kom veel kinderen tegen met een taal/rekenachterstand, maar krijg ook sterk de indruk dat dit vooral te maken heeft met hun ontwikkeling: sommige kinderen zijn nu eenmaal laat 'rijp'  en gaan te vroeg aan de slag met deze 'vakken'. Wel zie ik een toename van deze kinderen, maar dit is mijn eigen waarneming. Zou de beeld,- en informatiecultuur hiermee te maken hebben? Het brein lijkt zich toch vooral te vormen naar wat het krijgt aangereikt, neuro-onderzoeken geven daar uitsluitsel over.  Ik sprak gisteren ouders die zelf nooit lezen wegens tijdgebrek en desinteresse vanwege stress. Een kind spiegelt zich toch aan de omgeving. Voor wat betreft het laatste punt: mij lijkt dat de echte kleuterjuffen terug moeten komen! Zij zorgden in het verleden voor een goed pedagogisch …

Wordt wereldorientatie ingeruild voor engels in de verplichte toetsing?

Hieronder vind je de berichtgeving met betrekking tot de advisering van de onderwijsraad over de citotoetsen. De info is overgenomen van de site van de Raad.  Belangrijke informatie voor Wijze Ouders dus!  Sylvia van Zoeren "De raad geeft in dit advies commentaar op de kabinetsplannen rondom toetsing in het primair onderwijs. De raad kan zich vinden in het verplichten van een eindtoets voor doorstroomrelevante vakken en van een leerlingvolgsysteem in het primair onderwijs. Hij geeft aan dat op enkele onderdelen het wetsvoorstel dat dit regelt, heroverweging verdient." 20 juni 2011De raad is voorstander van een eindtoets in het basisonderwijs voor de doorstroomrelevante vakken taal en rekenen en op termijn ook Engels. Wereldoriëntatie maakt daar naar mening van de raad echter geen onderdeel van uit. Hij beveelt aan richtlijnen te ontwikkelen om toetsen te kunnen ijken op de referentieniveaus. Dit maakt het invoeren van één uniforme eindtoets overbodig. De geijkte toetsen maken he…