Doorgaan naar hoofdcontent
Gezondheid - Afschaffing vrije artsenkeuze
13 februari 2013
Er hangen ons nare dingen boven het hoofd. Van afschaffing van de vrije artsenkeuze tot ondermijning van het medisch beroepsgeheim. Ouders Online trekt aan de bel. Trekt allen mee!
 

Afschaffing vrije artsenkeuze - Brandbrief

door Redactie Ouders Online
Er dreigen akelige ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de jeugdzorg. Met als mogelijke consequenties:
 • afschaffing van de vrije artsenkeuze;
 • niet meer vrijuit kunnen praten tegen een psycholoog of psychiater;
 • dat de gemeente – onder druk van de zorgverzekeraars – gaat bepalen wat goed is voor u en uw kinderen;
 • dat de gemeente inzicht krijgt in alle behandelgegevens van uw kinderen;
 • niet meer kunnen bevallen in het dichtstbij zijnde ziekenhuis.Dit alles heeft te maken met plannen die nogal verborgen zitten in het regeerakkoord van de VVD en de PvdA, en waar tot nu toe niemand echt goed op gelet heeft. Het gaat met name om deze passage:

  "...het afschaffen van art. 13 Zvw zodat selectieve inkoop wordt ondersteund, het uitsluitend verplicht verzekeren van zorg uit het basispakket via de naturapolis..." (p.56 van het Regeerakkoord)
  Op donderdag 14 februari 2013 vindt er overleg plaats in de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er zal dan gesproken worden over de mogelijke afschaffing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet, en verplichtstelling van de naturapolis (zie boven), wat heel veel narigheid kan veroorzaken. Zorgverzekeraars krijgen dan vrij spel om te doen wat ze willen.
  Ouders Online heeft hierover een brandbrief naar de Kamercommissie gestuurd, met CC's naar alle leden van de commissie.
  We roepen u op om massaal te protesteren. Schrijf zelf zo'n brief, bijvoorbeeld op basis van onze eigen brandbrief. Stuur uw brief naar de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport, per adres:

  cie.vws@tweedekamer.nl
  Met CC's naar de leden van de commissie:

  C.vdStaaij@tweedekamer.nl
  m.agema@tweedekamer.nl
  L.Bouwmeester@tweedekamer.nl
  brigitte.vdburg@tweedekamer.nl
  h.vgerven@tweedekamer.nl
  r.leijten@tweedekamer.nl
  e.ouwehand@tweedekamer.nl
  A.Wolbert@tweedekamer.nl
  h.bruins-slot@tweedekamer.nl
  t.vdekken@tweedekamer.nl
  p.dijkstra@tweedekamer.nl
  a.mulder@tweedekamer.nl
  t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl
  l.voortman@tweedekamer.nl
  v.bergkamp@tweedekamer.nl
  o.vdijk@tweedekamer.nl
  c.dik@tweedekamer.nl
  m.keijzer@tweedekamer.nl
  r.klever@tweedekamer.nl
  h.krol@tweedekamer.nl
  t.kuzu@tweedekamer.nl
  a.rutte@tweedekamer.nl
  A.Slob@tweedekamer.nl
  A.Eijsink@tweedekamer.nl
  m.thieme@tweedekamer.nl
  msmits@sp.nl
  m.harbers@tweedekamer.nl
  h.beertema@tweedekamer.nl
  e.dijkgraaf@tweedekamer.nl
  s.dikkers@tweedekamer.nl
  e.groot@tweedekamer.nl
  j.klaver@tweedekamer.nl
  n.kooiman@tweedekamer.nl
  w.koolmees@tweedekamer.nl
  a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl
  c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl
  m.huizing@tweedekamer.nl
  m.hilkens@tweedekamer.nl
  n.klein@tweedekamer.nl
  h.nijboer@tweedekamer.nl
  f.voosten@tweedekamer.nl
  p.oskam@tweedekamer.nl
  a.schut@tweedekamer.nl
  s.vweyenberg@tweedekamer.nl
  l.ypma@tweedekamer.nl
 • Brandbrief van Ouders Online (pdf).Redactie Ouders Online
  redactie@ouders.nl Naschrift d.d. 14 januari 2013
  De vergadering is vandaag niet doorgegaan omdat minister Schippers ziek is. Er is dus nog tijd om te blijven mailen!

  Reacties (een selectie)

  1.
  Dank voor uw bericht. Ik kreeg het doorgestuurd van onze griffier.
  De SP staat voor de optimale vrije (artsen)keuze en is daarom tegen het afschaffen van artikel 13 van de zorgverzekeringswet.
  De macht van de zorgverzekeraar mag nooit bepalend worden voor de ordening van de gezondheidszorg, de privacy en de professionele autonomie. Wij zullen de regering, die de macht aan de zorgverzekeraars geeft, op deze punten fel aanvallen. 
  Met vriendelijke groet,
  Renske Leijten
  SP Tweede Kamerlid Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  2.
  Geachte voorzitter [... etc.]
  Vandaag ontving ik van Ouders Online bijgaande bezorgde brief over de gevolgen van de voorgenomen afschaffing van artikel 13 Zvw. Na het lezen van het Regeerakkoord, pagina 56 en de desbetreffende tekst van de onderhavige wet, kom ik tot een zelfde soort conclusie.
  De macht en bevoegdheden van zorgverzekeraars worden m.i. proportioneel vergroot, in het nadeel van de burgers. Daarmee worden burgerlijke vrijheden en autonomie ernstig aangetast. Ik kan mij dan ook niet voorstellen dat een regering samengesteld uit PvdA en VVD , bij welke partijen ik het humanistisch gedachtengoed terug meende te vinden in visie missie en partijprogramma, deze afschaffing voorstaan. Deze aantasting van burgerlijke ruimte kan ik niet aanvaarden.
  Daarom ondersteun ik ten volle de brief van Ouders Online, welke u als bijlage aantreft.
  Op grond van bovenstaande verzoek ik u vriendelijk en ook indringend zich goed af te vragen welke gevolgen de voorgenomen afschaffing van art. 13 Zvw heeft en vervolgens niet met de afschaffing in te stemmen.
  Met vriendelijke groet,
  Henk Schipper
  voormalig projectmanager transitie jeugdzorg, thans gepensioneerd

  3.
  brief aan VWS en leden commissie afschaffen art 13 ZVW
  Geachte heer, mevrouw,
  Platform Verontruste Ouders (ouderplatformverontrusteouders.blogspot.com) ondersteunt de brandbrief van Ouders Online van 13 februari.
  Ouders maken zich erg ongerust over de voorgenomen afschaffing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (regeerakkoord PVDA VVD blz. 56).
  Ouders willen vrije keuze in de psychiater of psycholoog van hun kind.
  De behandelgegevens van onze kinderen moeten absoluut vertrouwelijk zijn. Wat er besproken wordt in de kamer van hun behandelaar moet in die kamer blijven en mag alleen met ouders besproken en met diens goedvinden met collega's gedeeld. Wij willen niet dat dit via verzekeraars bij onze gemeente terecht komt.
  Voor ouders die bang zijn dat deze privacygevoelige informatie wordt gedeeld met anderen dan hun behandelaars kan dit zelfs een reden zijn van behandeling af te zien met alle gevolgen van dien!
  En wat gaat de gemeente met onze gegevens doen? Bepalen welke hulp wij wel en niet mogen ontvangen?
  Sommige gegevens kunnen zomaar gekoppeld worden bijv. aan de Participatiewet. Ouders moeten zelf kunnen bepalen welke informatie de gemeente mag hebben.
  Ouders willen niets liever dan eigen regie bijv. met een Persoons Gebonden Budget.
  Onze kinderen zitten in een kwetsbare positie. Het is moeilijk voor ze vertrouwen te hebben in hun behandelaar en open te zijn over hun moeilijkheden. Maar dat is wel nodig om goede hulp te krijgen. Ook voor ouders is het vaak niet iets om mee te koop te lopen. Verzekeraars hebben andere belangen dan ouders en hun kinderen. Het is een absolute voorwaarde voor een goede behandeling dat men zich veilig voelt. Dat kan alleen als gegarendeerd is dat de behandelaar zich aan een beroepsgeheid zal houden.
  Zet de veiligheid van onze kinderen niet op het spel!
  Met vriendelijke groet
  Anne-Miek Wijnbergen
  Angelique Bergsma
  Platform Verontruste Ouders

  4.
  @piadijkstra op Twitter
  We stemmen hier morgen niet over. Overleg is vnl procedureel.
 • Reacties

  Populaire posts van deze blog

  Naar groep 3

  Mijn kind ziet kleurtjes

  Deze keer een vraag over het waarnemen van kleuren door een klein meisje.


  Wil je ook een vraag beantwoord krijgen? 
  Stel hem via: info@de-praktijk.org


  De vraag deze keer is:  Mijn dochter van 8 ziet als ze gaat slapen, als ze ontspannen is met ogen dicht, groene kleurtjes, ze bewegen als een lavalamp en van buiten/boven/onder naar binnen, eerst langzaam dan steeds sneller, ze komt hierdoor heel moeilijk in slaap, ze vindt het niet eng, alleen maar vervelend. Ik ben naar de huisarts geweest maar die wist het niet, hij zou met een oogarts overleggen en mij terugbellen, maar heeft dat tot dusver niet gedaan. Dus ik denk dat het een “probleem” is van andere orde, misschien dat u wat antwoorden voor me heeft.

  Je dochter is nog 'open' bij haar derde oog. Waarschijnlijk ziet ze met haar niet fysieke oog, haar eigen kleurtjes, de kleur van het hartchakra.


  Kleine kinderen kunnen met het derde oog dingen zien die wij als volwassene niet meer kunnen waarnemen. Rond het zevende jaar sluit dit gebi…

  Waarom diagnoses nog zo belangrijk zijn

  Ons bereikte de vraag: school vraagt om een diagnose voor mijn kind. Kan hoogsensitviteit worden gediagnotiseerd?
  Hoogsensitiviteit is weliswaar vastgesteld in een wetenschappelijk onderzoek onder andere door Elaine Aron (haar eerste boek is gewijd aan de onderzoeksresultaten ervan) en door de universiteit Leuven, maar een diagnose kan desondanks nog steeds niet worden gesteld.  De resultaten van een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel wijzen op een sterk ontwikkeld pauze en check systeem in de hersenen, deze groep kinderen is zich eerder bewust van gevaar.  Daarnaast is de sensitieve wijze van verwerken in de hersenen aangetoond. Daar komen de volle hoofden vandaan. Maar verder kunnen we het nog steeds zien als een karaktereigenschap die we bij steeds meer nieuw geboren kinderen aantreffen is onze ervaring. In combinatie met een aangeboren temperament zal het kind of prikkelmijdend of mogelijk prikkelzoekend zijn (introvert/extravert).